Filmul și cartea ce te interesează

Mai este cartea „o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi” cum afirma scriitorul român Tudor Arghezi?

Ritmul tot mai accelerat de evoluţie a lumii contemporane şi al acumulării progresive de informaţii a pus amprenta asupra preocupărilor şi modului de viaţă al elevului de azi. „Elevii ocupaţi” s-au îndepărtat de lumea cărţilor, iar calculatorul, internetul au devenit pentru ei cele mai importante surse de informaţie, făcând tot mai rar sau deloc „gestul” de a citi o carte, de a intra într-o bibliotecă.

Activităţile pe care le desfăşor, reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea ” şi „biblioteca”, de a le aduce în atenţia elevilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare,  un izvor de cunoaştere şi visare fără de egal!

Dacă elevul începe a citi din curiozitate şi insistă motivat fiind şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari progrese:
– prin informaţie
– prin deprinderea cititului coerent, conştient
– prin implicare afectivă
– prin însuşirea unui vocabular expresiv
Pornind de la această constatare am încercat prin aceste activităţi să găsesc modalităţi şi tehnici care să contribuie la stimularea interesului elevilor pentru lectură.

bibliotecar, Nastase Rodica

invitatie 28.09.2015

~click AICI pentru albumul foto~

  invitatie 30.09. 2015

~click AICI pentru albumul foto~

invitatie 2.11.2015

~click AICI pentru albumul foto~