Ilustrează matematica-6 noiembrie 2015

~click AICI pentru albumul foto~

 Activitatea „Ilustrează matematica” a fost organizată de membrii catedrei de matematică a Colegiului Tehnic Mihail Sturdza cu prilejul Zilelor Școlii, noiembrie 2015 și a avut ca obiective creșterea atractivității disciplinei matematică în rândul elevilor (în special a celor de la profilul tehnologic și școala profesională) prin exersarea diferitelor modalități de investigare și înțelegere a universului acestei discipline, dezvoltarea creativității elevilor, promovarea exprimării (artistice) a opiniilor, aptitudinilor și personalității fiecărui elev. Pregătirea activității a constat în dezbaterea în cadrul colectivelor de elevi a ideii de cultură matematică și impactul acestei științe asupra progresului tehnic, social, moral al umanității și în identificarea calităților umane pe care studiul matematicii le dezvoltă. Activitatea a constat în realizarea de planșe de către elevi (individual sau în echipe) și în realizarea expoziției „Ilustreaza matematica” în holul principal al școlii, începând cu 6 noiembrie.