Arhiva pentru 22 noiembrie 2015

Ziua Internațională a Televiziunii-21 noiembrie 2015

22 noiembrie 2015

~click AICI pentru albumul foto~

Activitatea intitulată „21 noiembrie – Ziua Internațională a Televiziunii” a avut ca obiective familiarizarea elevilor cu câteva momente semnificative din istoria dezvoltării acestui adevărat fenomen al ultimului secol, precum și analiza impactului social și a rolurilor televiziunii în lumea de astăzi. Echipa organizatoare a prezentat elevilor din clasele X A și XII C un material PPT privind istoricul televiziunii în lume și în țara noastră și câteva clipuri din campanii de sensibilizare socială, după care a avut loc dezbaterea privind impactul televiziunii asupra societății și indivizilor, realizarea unor postere pe această temă de către echipe de elevi și jocul de rol „Prezentatorul TV”. Elevii s-au implicat cu entuziasm în activitățile propuse, descoperind și aprofundând diferitele aspecte, pozitive sau negative, ale televiziunii, încurajați și îndrumați de cadrele didactice participante și de conducerea școlii.

 

 

Ilustrează matematica-6 noiembrie 2015

22 noiembrie 2015

~click AICI pentru albumul foto~

 Activitatea „Ilustrează matematica” a fost organizată de membrii catedrei de matematică a Colegiului Tehnic Mihail Sturdza cu prilejul Zilelor Școlii, noiembrie 2015 și a avut ca obiective creșterea atractivității disciplinei matematică în rândul elevilor (în special a celor de la profilul tehnologic și școala profesională) prin exersarea diferitelor modalități de investigare și înțelegere a universului acestei discipline, dezvoltarea creativității elevilor, promovarea exprimării (artistice) a opiniilor, aptitudinilor și personalității fiecărui elev. Pregătirea activității a constat în dezbaterea în cadrul colectivelor de elevi a ideii de cultură matematică și impactul acestei științe asupra progresului tehnic, social, moral al umanității și în identificarea calităților umane pe care studiul matematicii le dezvoltă. Activitatea a constat în realizarea de planșe de către elevi (individual sau în echipe) și în realizarea expoziției „Ilustreaza matematica” în holul principal al școlii, începând cu 6 noiembrie.