Ziua Eroilor – Activitate – 8 mai 2015

                Istoria poporului român reprezintă o sursă ineipuizabilă de înţelepciune, care ne oferă posibilitatea unei mai largi cunoaşteri a experienţei umane. Eroi – inseamnă o persoană care se distinge prin vitejie şi curaj excepţional în războaie, prin abnegaţie deosebită în alte împrejurări grele ori în muncă. În data de 8 mai 2015 s-a desfăşurat activitatea ” Să ne cinstim Eroii”, la care au participat elevii de la clasele a IX-a A, a X-a A, a XI-a A, a XII-a B, a XII-a E (25) şi profesori (Ivănescu Mihaela, Huţuţui Gabriela, Grierosu Iuliana, Iliescu doina, Boidache Valentina), preotul Grierosu Răzvan. Activitatea a a vut loc cu prilejul Zilei Eroilor, la Monumentul Doctorului Clunet din Bucium.
                Obiectivul general al activităţii a fost acela de a familiariza elevii cu unele tradiţii de preţuire a neamului şi gliei strămoşeşti, cu evenimentele de luptă ale poporului pentru unitate naţională, de a cunoaşte fapte şi evenimente deosebite din istoria României. La Vila „Greierul” din Bucium a fost înfiinţat un spital de campanie (1917) de către doctorul Clunet unde îngrijea bolnavii de tifos împreună cu trei asistente de la „Societatea pentru ajutorarea militarilor răniţi” şi zece călugăriţe de la Congregaţia Sfântul Vincent de Paul. Doctorul Clunet a căzut şi el victimă epidemiei împreună cu o parte din membrii clinicii la mai puţin de un an de la începerea misiunii umanitare. Înainte de a muri, dr. Clunet a cerut să fie înmormântat lângă spitalul înfiinţat de el, alături de asistentele medicale- Andree Flippes, Genevieve Hennet de Coutel şi sora de caritate – Souer Antoinette. Pe soclul monumentului ridicat de sculptorul Salvador Scutari stă scris – În amintirea celor care au murit la Vila Grierul Victima devotamentului lor ( A la memoire de ceux qui sont morts au hrierul victemes de ses devouement). În onoarea şi amintirea sa, Spitalul de Pneumologie din Bucium îi poartă numele, mormăntul dr. Clunet aflându-se în faţa Spitalului.
                Activitatea a fost precedată de curăţarea mormântului dr Clunet şi plantarea de flori de către elevii: Chiriac Ruben, Călmăţui Florin, Parfene Gheorghe, Câşlariu Angel, Niagu Alexandru, Budeanu Al, Durnea Petru, Anton St., Vornicu Constantin. Ziua Eroilor a fost marcată prin susţinerea unei slujbe religioase la mormăntul dr. Clunet şi acelor trei surori medicale de către preotul Grierosu Vasile Răzvan, prin prezentarea activităţii medicale a dr. Clunet, prin depunerea de flori de către elevi şi profesori.
                Cel mai bun mod de a-i cinsti pe eroi este acela de a nu-i uita. Scopul activităţii a fost acela a-i face pe tineri mai responsabili, respectuoşi şi solidari faţă de trecut, faţă de sacrificiile făcute de bunicii şi străbunicii noştri. Să nu uităm când trecem pe lângă un mormânt al unui ostaş/medic care s-a jertit pentru patrie, să fim recunoscători că au facut-o pentru generaţiile următoare, să vărsăm o lacrimă şi să aprindem o lumânare pentru sufletul acelora care s-au sacrificat pentru un ideal, departe de casă şi de cei dragi, exemplu doctorul Clunet şi surorile medicale Andree Flippes, Genevieve Hennet de Coutel , Souer Antoinette.

Prof. Mihaela Ivănescu