Curs Festiv 2012

      Cursul festiv a fost organizat în Cancelaria Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza” şi au participat elevi din clasele a XII-a A, B, C, a XIII -a A, precum şi profesori:

XII A – diriginte Huţuţui Gabriela
XII B – diriginte Ibănescu Constantin
XII-C – diriginte Ivănescu MIhaela Ofelia
XIII A – diriginte Boidache Valentina