24 ianuarie 2014

24 ianuarie – 155 de ani de la Unirea Mică
„Unirea a fost un vis de veacuri al românilor. Pentru dânsa, ei trăiră, munciră, suferiră și muriră.”
(Nicolae Bălcescu)
Scopul
– Cunoașterea și dezvoltarea valorilor fundamentale ale istoriei și culturii naționale.
– Cunoașterea marilor personalități care au participat la Unirea de la 1859.
Obiective :
– stimularea și dezvoltarea sentimentului de respect și prețuire pentru personalitățile care au contribuit la constituirea statului modern român.
– îmbunătățirea nivelului de informare al elevilor cu privire la evenimentele istorice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI:

Unirea Moldovei cu Țara Românească: lecturarea unor texte cu conținut istoric
– Excursie tematică la Muzeul Unirii, Statuia lui Al. I. Cuza, Mănăstirea Trei Ierarhi.
Participanți elevii din clasele a X-a A, a XII-a B.
Prof. Ivănescu Mihaela Ofelia

Compuneri ale elevilor despre patriotism >>>