1 decembrie 2013

1 decembrie 2013 – 95 de ani de la MAREA UNIRE
Activitatea s-a desfășurat în data de 28 noiembrie 2013. Au participat elevi din clasele: IX-a A, a XI-a A și a XII-a C
SCOPUL:
– Cunoașterea și dezvoltarea valorilor fundamentale ale istoriei și culturii naționale.
– Cunoașterea marilor personalități care au contribuit la dezideratul de veacuri al românilor- UNIREA
– Dezvoltarea sentimentului de patriotism la tineri.
ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI:
– Prezentarea de eseuri: Patriotismul la tineri, dezbatere
– Prezentarea în PowerPoint a unor materiale : Unirea de la 1918
– Realizarea unor machete
– Unirea în pictură: realizarea unor picturi care surprind marele eveniment din 1918
Prof. Ivănescu Mihaela Ofelia