Documentele Dirigintelui

Vă prezentăm aici lista de documente necesare pentru portofoliul fiecărui diriginte:

1. Comisia Diriginților:
– Codul Etic al Profesorului – >> click aici <<
– Plan managerial – >> click aici <<
– Plan de acțiune – >> click aici <<
– Planificarea propusă pentru ore deschise de consiliere – >> click aici <<

2. Portofoliul Dirigintelui:
– Conținut
– Mapa Dirigintelui – conținut – >> click aici <<
– Model Mapa Dirigintelui – >> click aici <<

3. Legislație pentru domeniul consilierii și al orientării în carieră:
– Dirigenția și consilierea – Ghid Metodologic – >> click aici <<
– Legea cu privire la acte de violență 61 din 1991 >> click aici <<
– Prelucrarea legii 61 >> click aici <<
– Suport Curs Consiliere Educațională >> click aici <<
– Ordin de la Ministerul Învățământului pentru Consilierul Educativ >> click aici <<

4. Programe în vigoare:
– Ordin de la MECTS privind activitățile specifice funcției de diriginte – >> click aici <<
– Prevederi metodologice privind organizarea și desfăsurarea activităților specifice funcției de diriginte – >> click aici <<

CONSILIERE ȘI ORIENTARE LICEU:
– Anexa 5287 din 09.10.2006 >> click aici <<
– ORIENTARE ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ pentru Liceu – Filiera Tehnologică – clasele a XI-a și a XII-a >> click aici <<

CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOALA RPOFESIONALĂ:
– ORIENTARE ŞI CONSILIERE VOCAŢIONALĂ pentru Liceu – Filiera Tehnologică – clasele a IX-a și a X-a >> click aici <<

5. Materiale didactice:
– Ghid de bune practici privind prevenirea delicvenței juvenile – >> click aici <<
– Manual pentru prevenirea delicvenței juvenile – >> click aici <<
– Managementul Clasei – >> click aici <<